Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πιλοτική δοκιμή της εκπαιδευτικής πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Δράσης VOLUTORING!

Volutoring Press Release 2

Το διετές Erasmus+ έργο Volutoring, με την ολοκλήρωσή του τον Αύγουστο του 2020, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο ασύγχρονης διδασκαλίας για εθελοντές εκπαιδευτές, το οποίο διατίθεται δωρεάν μέσω της εύχρηστης ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.volutoring.eu.

Στόχος της εκπαίδευσης είναι η προώθηση της κοινωνικής, εκπαιδευτικής και επαγγελματικής ένταξης, χαμηλής ειδίκευσης ενήλικων μεταναστών και προσφύγων στις χώρες υποδοχής τους, μέσα από την ανάπτυξη των γλωσσικών, αριθμητικών και ψηφιακών τους δεξιοτήτων, ώστε να συμμετέχουν ενεργά και εποικοδομητικά στην κοινωνική και οικονομική ζωή των χωρών όπου διαμένουν.

Στο πλαίσιο της δράσης, η Symplexis ως υπεύθυνη ομάδα έργου για την Ελλάδα, διοργάνωσε  πιλοτική δοκιμή (pilot testing) και κατάρτιση επί της πλατφόρμας, στην οποία συμμετείχαν 15 εθελοντές εκπαιδευτές, μεταξύ των οποίων εκπαιδευτικοί, καθηγητές ξένων γλωσσών, εθελοντές που εργάζονται με μεταναστευτικούς-προσφυγικούς πληθυσμούς, εξειδικευμένοι επαγγελματίες, φοιτητές και ερευνητές σε αντίστοιχα πεδία, κ.α. Αντίστοιχες δράσεις πραγματοποίησαν και οι εταίροι του προγράμματος στην Κύπρο, την Τουρκία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Σουηδία.

Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα της πιλοτικής δοκιμής στην Ελλάδα, οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν ιδιαιτέρως θετικά την εκπαιδευτική πλατφόρμα Volutoring, κάνοντας αναφορές σε «εργαλείο εξαιρετικού ενδιαφέροντος», «εμπλουτισμένο γνωστικό υλικό», «άρτια δομή της πλατφόρμας», «συστηματική διάρθρωση και συνοχή των εκπαιδευτικών ενοτήτων».

Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου volutoring.eu και ακολουθήστε τη δράση Volutoring στο Facebook https://www.facebook.com/volutoring.

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες για την πιλοτική δοκιμή και τη δράση Volutoring στο Δελτίο Τύπου (EL).