Το πρώτο newsletter του έργου TUTOR κυκλοφόρησε!

Το πρώτο ενημερωτικό δελτίο του έργου TUTOR – Teachers’ Upskilling aiming aT a hOlistic inclusivity in leaRning είναι γεγονός!

Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία συμπράξεων φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαιδευτικών, προκειμένου να δημιουργηθούν Ακαδημίες Εκπαιδευτικών που θα αναπτύξουν μια ευρωπαϊκή και διεθνή προοπτική στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Αυτές οι Ακαδημίες θα προωθήσουν τη συμπερίληψη στην εκπαίδευση και θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης.

Μάθετε περισσότερα για το έργο και διαβάστε όλα τα νέα και τις δράσεις των εταίρων του έργου κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους υλοποίησής του εδώ.
Το newsletter είναι διαθέσιμο και στα Αγγλικά [EN].