Διαβάστε το 1ο δελτίο τύπου του TETRIS!

[ΕΛ] Το πρώτο δελτίο τύπου του έργου TETRIS – TEachers’ TRraining to combat Gender-based violence In Sports είναι τώρα διαθέσιμο στα Ελληνικά και τα Αγγλικά.

Το έργο TETRIS – Εκπαίδευση καθηγητών/τριών φυσικής αγωγής για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας στον αθλητισμό είναι ένα διετές έργο, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα ERASMUS Plus (Απρίλιος 2022-Μάρτιος 2024), που επιδιώκει να εκπαιδεύσει καθηγητές/τριες φυσικής αγωγής, προπονητές/τριες και νεαρούς/-ες αθλητές και αθλήτριες σχετικά με την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας στον αθλητισμό.

Οι στόχοι του έργου που υλοποιείται στην Ιταλία, την Ελλάδα και την Κύπρο θα επιτευχθούν μέσω των παρακάτω δράσεων:

  • Πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα για την ανάπτυξη μεθοδολογικών κατευθυντήριων οδηγιών και συστάσεων για την πρόληψη της έμφυλης βίας στον αθλητισμό,
  • Ανάπτυξη ενός διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος για την πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας στον αθλητισμό και ενός εγχειριδίου, το οποίο θα αποτελείται από σχέδια μαθήματος, πρακτικές οδηγίες και εργαλεία για προπονητές/τριες και εκπαιδευτικούς σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
  • Σχεδιασμός και οργάνωση (διαδικτυακών) σεμιναρίων που στοχεύουν στην παρουσίαση του εκπαιδευτικού μεθοδολογικού πλαισίου και του εκπαιδευτικού προγράμματος του TETRIS που απευθύνεται σε φοιτητές/τριες φυσικής αγωγής,
  • Οργάνωση 2 ημερίδων στην Ελλάδα και την Κύπρο και ενός τελικού συνεδρίου στην Ιταλία.

Διαβάστε το πλήρες δελτίο τύπου [ΕΛ] | [EN]


[EN] TETRIS – TEachers’ TRraining to combat Gender-based violence In Sports‘s first press release is now available in English and Greek.

TETRIS is a two-years Erasmus Plus project (April 2022-March 2024), seeking to educate PE teachers, coaches and young athletes alike, on the prevention and combating of gender-based violence in sports.

The project, implemented by partners in Italy, Greece and Cyprus, will achieve its goal through the following:

  • Desk and field research resulting to the development of methodological guidelines, instruction and recommendations about the prevention of GBV in the sector of PE;
  • The development of an online course on GBV in Physical Education, along with a manual with lesson plans, practical guidelines and tools for coaches and PE teachers in Primary and Secondary schools;
  • The planning and organisation of seminars/webinars aiming at presenting the learning methodological framework and the TETRIS course to PE higher education students;
  • The organisation of 2 info-days in Greece and Cyprus and 1 final conference in Italy.

Read the press release [EN] | [ΕΛ].


TETRIS website & social media