Το φυλλάδιο του TETRIS κυκλοφόρησε!

[ΕΛ] Το ενημερωτικό φυλλάδιο του έργου TETRIS – TEachers’ TRraining to combat Gender-based violence In Sports είναι τώρα διαθέσιμο στα Ελληνικά και τα Αγγλικά.

Το έργο TETRIS – Εκπαίδευση καθηγητών/τριών φυσικής αγωγής για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας στον αθλητισμό είναι ένα διετές έργο, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα ERASMUS Plus (Απρίλιος 2022-Μάρτιος 2024), που επιδιώκει να εκπαιδεύσει καθηγητές/τριες φυσικής αγωγής, προπονητές/τριες και νεαρούς/-ες αθλητές και αθλήτριες σχετικά με την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας στον αθλητισμό.

Το έργο στοχεύει στην προώθηση αξιών στον αθλητισμό μέσα από καμπάνιες ευαισθητοποίησης και άλλων δραστηριοτήτων, με τη συμμετοχή βασικών παραγόντων από τον τομέα του αθλητισμού, εκπαιδευτικών, αλλά και νεαρών αθλητών και των οικογενειών τους.

Διαβάστε το φυλλάδιο [ΕΛ] | [EN]


[EN] TETRIS – TEachers’ TRraining to combat Gender-based violence In Sports‘s flyer is now available in English and Greek.

TETRIS is a two-years Erasmus Plus project (April 2022-March 2024), seeking to educate PE teachers, coaches and young athletes alike, on the prevention and combating of gender-based violence in sports.

The project aims at promoting values in sport via communication and awareness-raising activities, with the involvement of key actors and educators from the sports sector, as well as young athletes and their families.

Read the leaflet [EN] | [ΕΛ].


TETRIS website & social media