Το έργο Sust-Hein με λίγα λόγια

Μάθετε περισσότερα για το έργο Sust-Hein – Fostering whole institution approach to sustainability in HE through systems thinking μέσα από το φυλλάδιο του έργου που κυκλοφόρησε στα Ελληνικά!

Λίγα λόγια για το Sust-Hein

Το έργο Sust-HEIn έχει ως στόχο να ενισχύσει τη μετάβαση των ΑΕΙ σε πράσινα, βιώσιμα ιδρύματα, στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία και την Ισπανία, προωθώντας την προσέγγιση της βιωσιμότητας των ιδρυμάτων αυτών μέσω της συστημικής σκέψης.

Στοχεύει στην προώθηση ενός θεσμικού μοντέλου για την υποστήριξη του στρατηγικού σχεδιασμού των ΑΕΙ ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις εξελισσόμενες ανάγκες και συνθήκες για την επίτευξη συστημικής ενσωμάτωσης της βιωσιμότητάς τους, χρησιμοποιώντας τη συστημική σκέψη για την ανάλυση των εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων και της επιρροής τους, καθώς και των σημείων όπου απαιτούνται εσωτερικές αλλαγές για την αντιμετώπιση των παραγόντων αυτών.

Κατεβάστε το φυλλάδιο.