Ερωτηματολόγιο για την κοινωνική ένταξη μέσω του αθλητισμού για το έργο STS

Sport Trainers Squared

Εργάζεστε στον τομέα του αθλητισμού ως προπονητής/τρια ή γυμναστής/τρια; Έρχεστε καθημερινά σε επαφή με άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο κατά την εργασία σας;

Αν ναι, τότε σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην έρευνα που διεξάγεται στο πλαίσιο του έργου STS – Sport Trainers Squared, το οποίο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος αυτής της έρευνας είναι η συλλογή πληροφοριών αναφορικά με τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε τοπικό επίπεδο και σχετίζονται με τον αθλητισμό και την κοινωνική ένταξη των μεταναστών/τριών στην τοπική, αλλά και ευρύτερη κοινότητα της χώρας υποδοχής τους.

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο.

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο και στα Αγγλικά.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αξιοποιηθούν για τη σύνταξη μιας έκθεσης που θα σκιαγραφεί τις ανάγκες και τα εμπόδια στην ένταξη των μεταναστών/τριών σε αθλήματα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και για τη μετέπειτα δημιουργία του σχετικού εκπαιδευτικού υλικού.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι ανώνυμη και δε διαρκεί πάνω από 5 λεπτά! Οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους ερευνητικούς σκοπούς του έργου.


Οι βασικοί στόχοι του έργου STS – Sports Trainers Squared είναι, αφενός, να εκπαιδεύσει προπονητές/τριες αναφορικά με τη συμμετοχή μεταναστών/τριών στον αθλητισμό, και αφετέρου να ενδυναμώσει και να προετοιμάσει μετανάστες/τριες ώστε να ασχοληθούν ενεργά με τα αθλήματα και να αποκτήσουν οι ίδιοι/ες προπονητικό ρόλο με τη σειρά τους. Κατά τη διάρκεια του έργου θα αναπτυχθεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για προπονητές που ενδιαφέρονται να εργαστούν με μετανάστες/τριες, το οποίο θα είναι διαθέσιμο για όλους στο διαδίκτυο.