Το έργο SOPHIE με λίγα λόγια

Μάθετε περισσότερα για το έργο SOPHIE – Safe and Inclusive Online Learning in Primary Education μέσα από το φυλλάδιο του έργου που κυκλοφόρησε στα Ελληνικά!

Λίγα λόγια για το έργο SOPHIE

Το έργο “SOPHIE – Ασφαλής και συμπεριληπτική διαδικτυακή μάθηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση” είναι ένα έργο Erasmus Plus στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης στο οποίο συμμετέχουν 8 εταίροι από 4 χώρες:

Το έργο έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της πρόωρης εγκατάλειψης των σπουδών, καθώς και να βοηθήσει στην ψηφιακή ένταξη και ασφάλεια μεταξύ των μαθητών/τριών του δημοτικού σχολείου. Επίσης, στοχεύει στην προώθηση της ασφαλούς και συμπεριληπτικής πρόσβασης στη διαδικτυακή μάθηση, εμπλέκοντας ενεργά τους εκπαιδευτικούς, τους παιδαγωγούς και τις οικογένειες.

Διαβάστε το φυλλάδιο [ΕΛ].
Το φυλλάδιο είναι διαθέσιμο και στα Αγγλικά [ΕΝ].