Το δεύτερο newsletter του έργου RESTORE

Διαβάστε για την διαδικτυακή πλατφόρμα και το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του έργου RESTORE pRovidE Social paThways fOr Roma pEople με σκοπό να καλύψει τους μαθησιακούς στόχους και ανάγκες των ενήλικων Ρομά σχετικά με την εμπλοκή στα κοινά στην ΕΕ.

Διαβάστε το newsletter.
Το newsletter είναι διαθέσιμο και στα Αγγλικά.