Πανδημία και ΛΟΑΤΚΙ+ άνθρωποι. Είμαστε έτοιμοι/-ες/-α για την επόμενη κρίση;

rainbo-focus-groups

Η ΑΜΚΕ Σύμπλεξις διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση την Πέμπτη 27 Απριλίου, διαδικτυακά, 11:00-13:00, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «RAINBO – Αύξηση του ψηφιακού γραμματισμού των επαγγελματιών για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και του αποκλεισμού της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας», με θέμα:

Πανδημία και ΛΟΑΤΚΙ+ άνθρωποι. Είμαστε έτοιμοι-ες-α για την επόμενη κρίση;

  • Ποιες ήταν οι συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού στις ζωές και στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων στην Ελλάδα;
  • Πώς ανταποκρίθηκε η Πολιτεία, οι αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες στις ανάγκες των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων κατά την πανδημική κρίση;
  • Ποιες είναι οι ανάγκες των στελεχών και επαγγελματιών πρώτης γραμμής ώστε να παρέχουν τις υπηρεσίες τους εξ αποστάσεως με αποτελεσματικό τρόπο και να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρωπων κατά τη διάρκεια μιας κρίσης;

Είναι μόνο μερικά από τα ερωτήματα με τα οποία θα ασχοληθούμε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, μέσα από τα ευρήματα της έρευνας του έργου «RAINBO» και τη συζήτηση με τα στελέχη υλοποίησης του έργου στην Ελλάδα αλλά και έμπειρα στελέχη καταξιωμένων φορέων της κοινωνίας των πολιτών.


Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι το εξής:

– 11:00-11:15 Καλωσόρισμα – Το έργο RAINBO
Θανάσης Θεοφιλόπουλος, Κοινωνιολόγος MA, MSc, Υπεύθυνος Έργου/Ερευνητής – Σύμπλεξις, Επιστημονικός συνεργάτης ΚΕΘΙ και Παντείου Πανεπιστημίου

– 11:15-11:30 Η διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα του έργου RAINBO
Βικτώρια Τοπαλίδη, Project Manager, Universal Education 

– 11:30-11:50 Η έρευνα του έργου RAINBO: Πανδημία και ΛΟΑΤΚΙ+ άνθρωποι στην Ελλάδα
Θανάσης Θεοφιλόπουλος

– 11:50-12:50 Συζήτηση Πανδημία και ΛΟΑΤΚΙ+ άνθρωποι: επίδραση και ανταπόκριση. Είμαστε έτοιμοι-ες-α για την επόμενη κρίση;

Συμμετέχουν:
κ. Άννα Απέργη Κωνσταντινίδη, Πρόεδρος Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ) και μέλος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) 
κ. Ανδριάννα Νικολούλια, Ψυχολόγος – M.Sc. Κοινωνικής Ψυχολογίας, Επιστημονική Συνεργάτιδα Συμμαχίας των Φύλων

Σχολιάζουν: Θανάσης Θεοφιλόπουλος, Βικτώρια Τοπαλίδη

– 12:50-13:00 Άλλες τρέχουσες δράσεις της ΑΜΚΕ Σύμπλεξις για τη ΛΟΑΚΤΙ+ κοινότητα – Κλείσιμο
Θανάσης Θεοφιλόπουλος,
Φίλιππος Παγάνης, ψυχολόγος, “UNIQUE” project officer, Σύμπλεξις


Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και απαιτείται προεγγραφή για να σας αποσταλεί ο σχετικός σύνδεσμος (link) πριν από την εκδήλωση.

Σε περίπτωση που θέλετε να λάβετε βεβαίωση συμμετοχής, μπορείτε να στείλετε σχετικό μήνυμα μετά το πέρας της εκδήλωσης, στο theofilopoulos.t@symplexis.eu 


Δηλώστε συμμετοχή

Η εκδήλωση πραγματοποιείται και με την ευγενική συμμετοχή του ΚΔΒΜ Universal Education, του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών και της Συμμαχίας των Φύλων και απευθύνεται, κυρίως, σε επαγγελματίες και στελέχη παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών (στελέχη παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης, επαγγελματίες υγείας, νομικοί σύμβουλοι, εργασιακοί-ες σύμβουλοι, εκπαιδευτές-τριες ενηλίκων κ.ά.) που εργάζονται σε φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών.

Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που συλλέγονται αφορούν αποκλειστικά στους σκοπούς της εκδήλωσης και τις ανάγκες του έργου και θα παραμείνουν απολύτως εμπιστευτικά

Η εκδήλωση ή τμήματα αυτής ενδέχεται να μαγνητοσκοπείται-ούνται. Σε αυτή την περίπτωση, τα ονόματα και τα πρόσωπα των συμμετεχόντων ατομών (εκτός αυτών των εισηγητών-τριών) θα καλυφθούν και δεν θα είναι ορατά. 


Το έργο RAINBO υλοποιείται στην Ελλάδα, στο Λουξεμβούργο, στην Πορτογαλία, στη Ρουμανία, στην Ολλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο συντονίζεται από τον φορέα Programme CCW Training Academy Limited (ΗΒ).  Φορείς υλοποίησης του έργου στην Ελλάδα είναι η ΑΜΚΕ Σύμπλεξις και το ΚΔΒΜ Universal Education.

Βασικός στόχος του έργου είναι η ενίσχυση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των επαγγελματιών που εργάζονται στο πεδίο ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τις τεχνολογίες του διαδικτύου και να αντιμετωπίσουν την κοινωνική αποστασιοποίηση, με σκοπό να καλύψουν καλύτερα τις ανάγκες των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων – ιδίως αυτών που βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση – κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19. 

Επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο του έργου.
Ακολουθήστε τη σελίδα του έργου στο Facebook.