Μπείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του QUEER MIGRANTS

Εργάζεσαι (και) με μετανάστες-στριες, πρόσφυγες-ισσες και αιτούντες-σες άσυλο; Θέλεις να μάθεις περισσότερα αναφορικά με τις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όσοι από αυτούς-ές-ά είναι ΛΟΑΤΚΙ+, ποιες είναι οι ανάγκες τους και πως μπορούν να λάβουν μια καλύτερη, πιο αποτελεσματική στήριξη;

Κάνε την εγγραφή σου στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα του ευρωπαϊκού έργου Queer Migrants για να μάθεις περισσότερα!

Το online εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο σε τρεις γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά) περιλαμβάνει τις εξής 4 ενότητες:

  • Ενότητα 1: Επικοινωνία με δεοντολογία, χωρίς αποκλεισμούς
  • Ενότητα 2: Η κατάσταση και τα νομικά δικαιώματα των μεταναστών της ΛΟΑΤΚΙΑ+ κοινότητας τόσο στις χώρες τους όσο και στις χώρες υποδοχής
  • Ενότητα 3: Προκλήσεις που μπορούν να αντιμετωπίσουν οι/τα ΛΟΑΤΚΙ+ μετανάστες/στριες στην κοινότητα και στη βελτίωση της πρόσβασής τους στις δημόσιες υπηρεσίες.
  • Ενότητα 4: Προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι μεγαλύτεροι-ες σε ηλικία ΛΟΑΤΚΙΑ+ μετανάστες/στριες στην κοινότητα και στη βελτίωση της πρόσβασής τους στις δημόσιες υπηρεσίες.

Παράλληλα, τα συμμετέχοντα άτομα έχουν τη δυνατότητα να κατεβάσουν το εκπαιδευτικό υλικό, να υποβάλλουν σχόλια και ερωτήσεις καθώς και να διασυνδεθούν με άλλους-ες επαγγελματίες!


Το έργο Queer Migrants- Addressing gaps in adult education and social cohesion υλοποιείται στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ιταλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2020-1-UK01-KA204-079101). Φορέας υλοποίησης του έργου στην Ελλάδα είναι η ΑΜΚΕ Σύμπλεξις. Σκοπός του έργου είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων κατά ΛΟΑΤΚΙ+ μεταναστών-στριών – αλλά και προσφύγων-ισσών και αιτούντων άσυλο – και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

QUEERMIGRANTS website & social media