Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικτυακό σεμινάριο για την πιλοτική δοκιμή διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας για την έμφυλη βία

Children First platform

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου ‘’Children First –Addressing Gender based Violence from the bottom up’’,  η Σύμπλεξις (symplexis.eu) σας προσκαλεί να συμμετάσχετε σε διαδικτυακό σεμινάριο με σκοπό την πιλοτική δοκιμή με δωρεάν παρουσίαση και κατάρτιση επί της πλατφόρμας του έργου.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε καθηγητές/τριες και εκπαιδευτικούς που εργάζονται με παιδιά ηλικίας 12 έως 18 ετών.

Ο κύριος στόχος της εκπαίδευσης είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αναφορικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής έμφυλης βίας και της βίας στις σχέσεις μεταξύ παιδιών και εφήβων.

Η πλατφόρμα φιλοξενεί 5 διαφορετικές ενότητες που σε εστιάζουν σε θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές διδασκαλίας, συνοδευόμενες από μια σειρά από εφαρμοσμένες ασκήσεις και δραστηριότητες για μαθητές που μπορούν να πραγματοποιηθούν τόσο στο πλαίσιο του επίσημου σχολικού περιβάλλοντος όσο και στη μη τυπική εκπαίδευση.

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 2 ώρες προσφέρεται δωρεάν μέσω της πλατφόρμας Webex.

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες/ουσες θα μπορούν να:

  • Διακρίνουν τις βασικές αιτίες της έμφυλης βίας, καθώς και τα έμφυλα στερεότυπα σχολικό πρόγραμμα σπουδών.
  • Κατανοούν τη δυναμική και να αναγνωρίζουν διαφορετικές μορφές έμφυλης βίας στο σχολείο και στις σχέσεις μεταξύ εφήβων και τον αντίκτυπό τους στα παιδιά και τους νέους.
  • Αναγνωρίζουν ενδείξεις και παράγοντες κινδύνου που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη θυματοποίηση παιδιών και νέων.
  • Εφαρμόζουν τα κατάλληλα εργαλεία και καλές πρακτικές για την αναφορά και παραπομπή περιστατικών έμφυλης βίας στο σχολείο.
  • Υλοποιούν δραστηριότητες και τεχνικές μάθησης μεταξύ συνομηλίκων (peer-to-peer learning) για την πρόληψη της έμφυλης βίας σε εκπαιδευτικά πλαίσια.

Γλώσσα σεμιναρίου: Ελληνικά

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.


Οι ακριβείς ημερομηνίες θα προκύψουν κατόπιν συνεννόησης με τους/τις ενδιαφερόμενους/ες και τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν τον Απρίλιο και το Μάιο του 2021 δωρεάν μέσω της πλατφόρμας Webex.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 12 Απριλίου συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

➡️ Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος: https://forms.gle/JHvQNzEiZErzgpRU8

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μας στη διεύθυνση: koufouli.a@symplexis.eu

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο:
childrenfirst.info | Facebook Instagram | Twitter | YouTube


*Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα για τα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια (Rights, Equality and Citizenships Programme (2014-2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.