Πρόσκληση συμμετοχής σε συζήτηση με θέμα την σεξουαλική αγωγή στο σχολείο.

ISEX - Call to participation

Η Σύμπλεξις προσκαλεί εκπαιδευτικούς γυμνασίων/λυκείων, άλλους-ες επαγγελματίες της εκπαίδευσης όπως σχολικούς-ές συμβούλους και ψυχολόγους καθώς και επαγγελματίες που εργάζονται με νέους και παιδιά, να λάβουν μέρος σε ομάδες εστιασμένης συζήτησης, με αντικείμενο την σεξουαλική αγωγή στην εκπαίδευση.

Τα focus groups θα διεξαχθούν διαδικτυακά και οι ακριβείς ημερομηνίες θα προκύψουν κατόπιν συνεννόησης με τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες.

Όσοι και όσες ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 15 Απριλίου 2021, στέλνοντας e-mail στο theofilopoulos.t@symplexis.eu με τίτλο «ISEX – Focus Groups» και αναφέροντας ονοματεπώνυμο, ιδιότητα και τηλέφωνο, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί τους.

Οι συζητήσεις, κατόπιν σχετικής συναίνεσης των συμμετεχόντων-ουσών, θα βιντεοσκοπηθούν και αποσπάσματα αυτών θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή videos ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.


Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ISEX: Ολοκληρωμένη σεξουαλική εκπαίδευση και ενδυνάμωση στα σχολεία», με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Erasmus+ της ΕΕ.


Follow ISEX on Facebook: isex.project