Πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα σχετικά με την online παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε ΛΟΑΤΚΙ άτομα κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

rainbo-focus-groups

Η Σύμπλεξις, προσκαλεί επαγγελματίες που παρέχουν ή παρείχαν υποστηρικτικές υπηρεσίες (κοινωνικοί-ές επιστήμονες-ισσες, επαγγελματίες υγείας, σύμβουλοι απασχόλησης, εκπαιδευτές-τριες ενηλίκων, street workers, διανομείς βασικών αγαθών ή/και προστατευτικών – από τον κορωνοϊό – ειδών σε μέλη ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, πάροχοι δωρεάν νομικής ή οικονομικής συμβουλευτικής σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, εργαζόμενοι-ες σε δομές φιλοξενίας αστέγων, επιζώντων έμφυλης βίας κ.ά.) καθώς και ΛΟΑΤΚΙ ενήλικα άτομα που κάνουν ή έκαναν χρήση τέτοιων υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας, να λάβουν μέρος σε ομάδες εστιασμένης συζήτησης (focus groups), αναφορικά με την εξ αποστάσεως (διαδικτυακή) υποστήριξη ΛΟΑΤΚΙ ατόμων κατά της διάρκειας της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «RAINBO: Αύξηση του ψηφιακού γραμματισμού των επαγγελματιών για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και του αποκλεισμού της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας», το οποίο υλοποιείται στην Ελλάδα, στην Ολλανδία, στην Πορτογαλία, στη Ρουμανία, στο Λουξεμβούργο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, με χρηματοδότηση του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βασικός σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων των παρόχων υποστηρικτικών υπηρεσιών, ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν πιο αποτελεσματικά το διαδίκτυο και τις ηλεκτρονικές εφαρμογές και να μπορέσουν να ανταποκριθούν καλύτερα στις προκλήσεις και δυσκολίες που εγείρει η κοινωνική αποστασιοποίηση, καλύπτοντας καλύτερα τις ανάγκες των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων – και, ειδικότερα, όσων εξ αυτών βρίσκονται σε πιο ευάλωτη θέση – κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19.

Τα ενδιαφερόμενα άτομα (επαγγελματίες και ΛΟΑΤΚΙ άτομα που χρησιμοποιούν ή χρησιμοποίησαν υποστηρικτικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της πανδημίας), μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, στέλνοντας ένα απλό email στο theofilopoulos.t@symplexis.eu.


Η ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής των focus groups θα προγραμματιστεί σε συνεννόηση με όλα τα ενδιαφερόμενα άτομα.