PROMA – newsletter #6

Πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων για εκπαιδευτικούς τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης που υποστηρίζουν γυναίκες Ρομά – μια ολιστική προσέγγιση

Γυναίκες Ρομά, διακρίσεις και εκπαίδευση

Οι γυναίκες Ρομά αντιμετωπίζουν σύνθετες μορφές διακρίσεων τόσο εντός των κοινοτήτων τους όσο και στην κοινωνία. Είναι ευάλωτες σε διατομεακές διακρίσεις κατά την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, λόγω τόσο του μειονοτικού εθνοτικού υποβάθρου τους όσο και λόγω του φύλου τους. Σχετικά με την πρόσβαση στην εκπαίδευση, η διαφορά του ποσοστού αναλφαβητισμού των γυναικών και των ανδρών ηλικίας άνω των 16 ετών, κυμαίνεται από 8% στην Ισπανία έως 12% στη Ρουμανία και την Ελλάδα. Επίσης, τα κορίτσια Ρομά είναι πιο πιθανό να εγκαταλείψουν το σχολείο σε νεαρή ηλικία σε σχέση με τα αγόρια Ρομά, σύμφωνα με τον FRA (Education: Η κατάσταση των Ρομά, 2014).

Η παρέμβασή μας

Μέσω του έργου PROMA, διευκολύνουμε την ένταξη των γυναικών Ρομά στις τοπικές κοινότητές τους μέσω της εκπαίδευσης που παρέχεται στο πλαίσιο πρακτικών τοπικών προγραμμάτων, από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς Ρομά, χρησιμοποιώντας μια προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους προσέγγιση με στόχο τη μείωση των ποσοστών σχολικής εγκατάλειψης.

Ένα από τα πρώτα βήματα σε αυτή τη διαδικασία ήταν η δημιουργία του περιεχομένου κατάρτισης που θα ενδυναμώσει τους τοπικούς τυπικούς και μη τυπικούς εκπαιδευτικούς. Στη συνέχεια, θα επικεντρωθούμε στην πιλοτική παράδοση αυτού του προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων για τους εκπαιδευτικούς που υποστηρίζουν τις γυναίκες Ρομά.

Εκπαίδευση εκπαιδευτών

Η πρώτη φάση αυτού του προγράμματος περιελάμβανε την κατάρτιση των εκπαιδευτών που θα παραδώσουν το πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων, που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια ενός τριήμερου διακρατικού διαδικτυακού σεμιναρίου και στο οποίο συμμετείχαν εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα, Γερμανία, τη Ρουμανία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Ισπανία. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 22-24 Ιουνίου 2022 και περιελάμβανε παρουσιάσεις, ασκήσεις και συζήτηση για 15 επιλεγμένες ενότητες από τις 4 ενότητες μαθημάτων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου.

Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες κατανόησαν τη σημασία της ενίσχυσης της μαθησιακής εμπειρίας των γυναικών Ρομά και απέκτησαν γνώσεις και δεξιότητες, σχετικά με:

  • την ενίσχυση της αυτογνωσίας, ενδυνάμωσης και ενσυναίσθησης των γυναικών Ρομά,
  • την κατανόηση του πολιτισμού και της ιστορίας των Ρομά ενάντια σε προκαταλήψεις και διακρίσεις κατά των γυναικών Ρομά,
  • την κατάκτηση νέων τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων για την ενίσχυση της προσοχής, τη βελτίωση της μάθησης ως εμπειρία και της συμμετοχής στην εκπαίδευση,
  • τις βέλτιστες πρακτικές για τη βελτίωση της μαθησιακής εμπειρίας των γυναικών Ρομά, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εργασία τους.

Επόμενα βήματα για την υλοποίηση του προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων

  • Μετά από την κατάρτιση των εκπαιδευτών, θα επικεντρωθούμε στην επιλογή 10 τυπικών και μη τυπικών εκπαιδευτικών που εργάζονται με γυναίκες Ρομά σε τοπικό επίπεδο κοινότητας σε κάθε συμμετέχουσα χώρα (Ελλάδα, Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία και Ισπανία)
  • Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτές από κάθε χώρα θα παραδώσουν το πιλοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων στους 10 τυπικούς και μη τυπικούς εκπαιδευτικούς που εργάζονται με γυναίκες Ρομά σε τοπικό επίπεδο
  • Τέλος, τόσο οι εκπαιδευτές όσο και οι εκπαιδευόμενοι θα αξιολογήσουν το πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων, κατά την ολοκλήρωση, προκειμένου να προτείνουν προσαρμογές για την περαιτέρω βελτίωσή του.


Το παρόν ενημερωτικό δελτίο εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου PROMA – Προώθηση της ένταξης των γΤο παρόν ενημερωτικό δελτίο εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου PROMA – Προώθηση της ένταξης των γυναικών Ρομά, που χρηματοδοτείται από το Erasmus+, αριθμός συμφωνίας 2020-1-RO01-KA204-080214. Το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου αντιπροσωπεύει αποκλειστικά τις απόψεις των συγγραφέων και αποτελεί αποκλειστική τους ευθύνη. Το ενημερωτικό δελτίο αποστέλλεται ανά τρίμηνο στους οργανισμούς που περιλαμβάνονται στις βάσεις δεδομένων των εταίρων του παρόντος έργου. το παρόν ενημερωτικό δελτίο συντάχθηκε και διανεμήθηκε σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων- Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.