Το πρώτο newsletter του έργου PITCH

Το πρώτο ενημερωτικό δελτίο για το έργο PITCH – A model for gender-sensitive integration strategies based on Personalised, partIcipaTory, loCal, and multistakeHolder approaches κυκλοφόρησε και στα Ελληνικά!

Λίγα λόγια για το PITCH

Το PITCH είναι ένα τριετές έργο, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου του 2022 και αναφέρεται σε “ένα μοντέλο για στρατηγικές ένταξης με ευαισθησία ως προς το φύλο, που βασίζεται σε εξατομικευμένες, συμπεριληπτικές και πολυσυμμετοχικές προσεγγίσεις “.

Το έργο εμπλέκει άμεσα 210 μετανάστριες από την Ιταλία, Ελλάδα, Σλοβενία, Ισπανία, Κύπρο, Λιθουανία και Σουηδία, καθώς και το προσωπικό 5 δήμων, 7 τοπικών ερευνητικών/πολιτικών οργανώσεων και ενός ευρέος δικτύου πόλεων της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας και απευθύνεται σε γυναίκες μετανάστριες, κοινωνικούς φορείς, φορείς χάραξης πολιτικής, ιδιωτικούς, πολιτικούς και δημόσιους φορείς που εργάζονται στον τομέα της κοινωνικής ένταξης, καθώς και το ευρύτερο κοινό.

Το πρώτο newsletter

Διαβάστε το newsletter [ΕΛ].