Το δεύτερο ενημερωτικό δελτίο του Passage κυκλοφόρησε!

Το δεύτερο ενημερωτικό δελτίο του Passage κυκλοφόρησε και είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες των εταίρων του έργου.

Στόχος του Passage “Παιδαγωγικές προσεγγίσεις για τη μετάβαση από την Υποδοxή στην Εκπαίδευση” είναι η ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών που θα διασφαλίσουν ότι τα νεοαφιχθέντα παιδιά από τρίτες χώρες λαμβάνουν την απαραίτητη υποστήριξη κατά την είσοδό τους στη σχολική ζωή.

Διαβάστε το στα Ελληνικά.


The second newsletter of the Passage project has been published and is available in all partners’ languages.

The PASSAGE project aims to develop innovative and urgently needed solutions to ensure that newly-arrived children of third-country national background receive sufficient support in entering school life.

Read it in English.


Passage website & social media