Νέες ημερομηνίες για τις δωρεάν ενημερωτικές εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Δράσης «ΔΙΟΝΗ»!

DIONE Free Online Events - New Dates

Το έργο ΔΙΟΝΗ αφορά στην προστασία των εργαζομένων γυναικών, ιδίως μητέρων ή σε κατάσταση εγκυμοσύνης, οι οποίες κινδυνεύουν με απόλυση ή/και διακριτική μεταχείριση σε βάρος τους.

Δηλώστε συμμετοχή για να παρακολουθήσετε δωρεάν κάποια από τις online ενημερωτικές εκδηλώσεις της Δράσης και μάθετε πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες της εξειδικευμένης διαδικτυακής πλατφόρμας, που επιδιώκει να λειτουργήσει ως «κόμβος» πληροφόρησης, εκπαίδευσης και προσωποποιημένης συμβουλευτικής υποστήριξης (νομικής, ψυχοκοινωνικής, εργασιακής), χωρίς κανένα κόστος για τις επωφελούμενες και τους επωφελούμενους.

Η συμμετοχή είναι ανοιχτή προς όλους, ενώ λαμβάνοντας υπόψη τις ποικίλες υποχρεώσεις της καθημερινότητας, έχουν προγραμματιστεί νέες ενημερωτικές παρουσιάσεις κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρες.

Διάρκεια: 30’’ λεπτά (με πρόβλεψη για ερωτήσεις/συζήτηση μετά τη λήξη της παρουσίασης)

 • 13 Νοεμβρίου, ώρα 16:30–17:00 μ.μ.
 • 16 Νοεμβρίου, ώρα 12:30–13:00 μ.μ.
 • 17 Νοεμβρίου , ώρα 11:30–12:00 π.μ.
 • 18 Νοεμβρίου, ώρα 12:30–13:00 μ.μ.
 • 19 Νοεμβρίου, ώρα 10:30–11:00 π.μ.
 • 20 Νοεμβρίου, ώρα 11:30–12:00 π.μ.
 • 23 Νοεμβρίου, ώρα 10:30–11:00 π.μ.
 • 23 Νοεμβρίου, ώρα 14:30–15:00 μ.μ.
 • 24 Νοεμβρίου, ώρα 11:30–12:00 π.μ.
 • 25 Νοεμβρίου, ώρα 11:30–12:00 π.μ.
 • 25 Νοεμβρίου, ώρα 16:30–17:00 μ.μ.
 • 26 Νοεμβρίου, ώρα 10:30–11:00 π.μ.

Δηλώστε συμμετοχή αναφέροντας ονοματεπώνυμο και την ημερομηνία και ώρα της προτίμησής σας, στέλνοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kontomichali.m@symplexis.eu

Εφόσον ζητηθούν, θα σταλούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Το εταιρικό σχήμα υλοποίησης της Δράσης, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας (2014-2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελείται από τον ΕΕΟ Group (συντονιστής), το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το ΙΕΚ ΑΚΜΗ και τη Σύμπλεξις.


Περισσότερα για το έργο:

project-dione.eu | facebook.com/dione.EU.project