Το ενημερωτικό φυλλάδιο του Money matters τώρα στα Ελληνικά!

Το ενημερωτικό φυλλάδιο του Money Matters είναι διαθέσιμο τώρα και στα Ελληνικά.

Στόχος του Erasmus Plus έργου είναι να παράσχει σε οικογένειες τις απαραίτητες οικονομικές δεξιότητες, ώστε να μετριάσουν τις επιπτώσεις τυχόν οικονομικών δυσκολιών που μπορεί να προκύψουν. Το έργο θα παράγει επίσης νέες εκπαιδευτικές πρακτικές, που θα επηρεάσουν την παροχή εκπαίδευσης ενηλίκων, υποστηρίζοντας την οικογενειακή μάθηση μέσω νέων ψηφιακών εργαλείων μάθησης.

Δείτε εδώ το ηλεκτρονικό φυλλάδιο.

Δείτε εδώ το τρίπτυχο.