Διαβάστε το φυλλάδιο του MiTrust

Το MITRUST – Fostering Migrants Employment in The constRUction SecTor είναι ένα διετές Ευρωπαϊκό έργο, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus Plus της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στοχεύει στη δημιουργία ενός καινοτόμου ψηφιακού εργαλείου για την υποστήριξη των μεταναστών που θα ήθελαν να εργαστούν στον κατασκευαστικό τομέα, ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γλωσσικές ικανότητες, τις κοινωνικές δεξιότητες και τις συμπεριφορές ασφάλειας στο εργοτάξιο.

Διαβάστε για τους σκοπούς, τα κοινά-στόχους, τα αποτελέσματα, και τα παραδοτέα στο φυλλάδιο του MiTrust που κυκλοφόρησε και στα Ελληνικά.

Κατεβάστε το φυλλάδιο.