Διαβάστε το πρώτο newsletter του έργου LIGHTCODE

Γνωρίστε λίγο καλύτερα το Lightcode – Strengthening the digital transformation of higher education through low-code, το τριετές έργο χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus Plus της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από το πρώτο ενημερωτικό δελτίο, που κυκλοφόρησε στα Ελληνικά.

Μάθετε περισσότερα για το έργο, τα πακέτα εργασίας και γνωρίστε καλύτερα όλους τους εταίρους του έργου [ΕΛ].
Το newsletter είναι διαθέσιμο και στα Αγγλικά [ΕΝ].