Μάθετε περισσότερα για το έργο ISEX μέσα από την online ενημερωτική εκδήλωση

ISEX - Call to participation

Symplexis σας προσκαλεί στη διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση του έργου “ISEX – Ολοκληρωμένη σεξουαλική εκπαίδευση και ενδυνάμωση στα σχολεία” που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Αυγούστου, 12:00-13:30.

Το έργο ISEX επιδιώκει να ξεκινήσει μια ανοιχτή συζήτηση σχετικά με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, μετατοπίζοντας τη συζήτηση από μια εστιασμένη στο πρόβλημα προσέγγιση, σε μια φυσική, ανοιχτή και ευχάριστη επικοινωνία για τις σχέσεις και τη σεξουαλικότητα. 

Στόχος του έργου είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της σεξουαλικής αγωγής των παιδιών ήδη από τις μικρές ηλικίες, εμπλέκοντας σχολεία τα οποία συμπεριλαμβάνουν ήδη τη σεξουαλική αγωγή ως μέρος της σχολικής ζωής σε κάθε χώρα-εταίρο, επηρεάζοντας τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για την έννοια και τη σημασία της πρώιμης παρέμβασης, επιτρέποντας στους/στις εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους-ες με και για νέους-ες να χειρίζονται το θέμα με πολλαπλά μέσα, με φυσικό τρόπο και με σχετικές γνώσεις και πληροφορίες που αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες των παιδιών και τις προκλήσεις που αυτά αντιμετωπίζουν, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση σχετικά με την οικογενειακή προσέγγιση στις κοινωνίες με τη συμμετοχή γονέων και παππούδων που θα μιλήσουν ανοιχτά για το σεξ και τις ανθρώπινες σχέσεις.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό, και απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς αλλά και ευρύτερα σε όσα άτομα εργάζονται με παιδιά και νέα άτομα (κοινωνικές-ούς λειτουργούς, ψυχολόγους, youth workers, μαίες-μαιευτές, κ.α.).

Πρόγραμμα

12:00-12:10 Καλωσόρισμα

12:10-12:45 Το έργο ISEX – Παρουσίαση των δράσεων και αποτελεσμάτων του έργου – Φίλιππος Παγάνης, Υπεύθυνος έργου

12:45-13:30 Συζήτηση: Η σεξουαλική αγωγή στην Ελλάδα 

Συμμετέχει: Τζαμαρία Σοφία, Μαία MSc, Σύμβουλος σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας.


Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω Webex. Για να συμμετάσχετε είναι απαραίτητη η προεγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο.

Στη συνέχεια θα λάβετε μέσω email το σύνδεσμο για την παρακολούθηση της εκδήλωσης.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση σχετικά με την εκδήλωση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Φίλιππο Παγάνη στο paganis.f@symplexis.eu