Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του έργου IN-Create πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία!

[ΕΛ] Στο πλαίσιο του έργου IN-Create – Creating alternative integration paths for Third Country Nationals by cultivating creative expression, η Symplexis υλοποίησε πιλοτικά εκπαιδευτικά εργαστήρια με 10 εκπαιδευτές/τριες & επαγγελματίες, καθώς και εργαστήρια δημιουργικότητας με τη συμμετοχή 12 υπηκόων τρίτων χωρών.

Σκοπός του έργου είναι η αντιμετώπιση των βασικών αναγκών και προκλήσεων για την προώθηση της επιτυχούς ενσωμάτωσης των υπηκόων τρίτων χωρών στην ΕΕ και η καλλιέργεια της δημιουργικής έκφρασης ως μέσο προώθησης της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της συνοχής της κοινότητας.

Η εκπαίδευση εκπαιδευτών/τριών του IN-Create και τα εργαστήρια δημιουργικότητας με υπηκόους τρίτων χωρών απέδειξαν ότι οι τέχνες και η συνεργασία μπορούν να προωθήσουν την καινοτομία και την ποικιλομορφία, κάνοντας τη ζωή μας καλύτερη!

Η διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα του IN-Create απευθύνεται σε επαγγελματίες, εκπαιδευτές/τριες και εθελοντές/τριες που υποστηρίζουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αλλά μπορεί να αξιοποιηθεί και από ενήλικες που ενδιαφέρονται για τις τέχνες και την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Το υλικό είναι διαθέσιμο σε 6 γλώσσες (Αγγλικά, Ελληνικά, Τσέχικα, Ισπανικά, Γαλλικά, Τούρκικα) και προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με το πώς οι τέχνες μπορούν να αξιοποιηθούν ως τρόπος δημιουργικής έκφρασης για εκπαιδευόμενους και εκπαιδευόμενες με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Μάθετε περισσότερα στο site του IN-Create και κάντε την -δωρεάν- εγγραφή σας στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης.

—————-

[EN] IN-Create’s trainers’ training & creativity labs with TCN’s have proven that arts and collaboration can foster innovation and diversity and make our lives better!

The purpose of the IN-Create project is to address the basic needs and challenges of promoting the successful integration of TCNs within the EU and cultivate creative expression as means to promote their social inclusion and community cohesion.

The IN-Create capacity building programme and online platform for professionals, educators and volunteers working with TCNs on how to utilise arts as a way of creative expression for migrants & refugees has been the base for the pilot testing training workshops with 10 educators and the implementation of the project’s Creativity Labs with 12 TCNs in Greece.

Visit the IN-Create website and multilingual e-learning platform, let your creativity shine and make a difference!