Το έργο GEA με λίγα λόγια

Μάθετε περισσότερα για το έργο GEA – Growing into Eco-conscious Adults μέσα από το φυλλάδιο του έργου που κυκλοφόρησε στα Ελληνικά!

Λίγα λόγια για το GEA

Το GEA – Ενήλικες με οικολογική συνείδηση είναι ένα διετές Erasmus Plus έργο στο οποίο συμμετέχουν 7 εταίροι από 7 χώρες:

Στόχος του είναι η ενίσχυση του «περιβαλλοντικού αλφαβητισμού» των ενηλίκων, ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να διαθέτουν ικανότητες προσαρμογής των κοινοτήτων τους στις κλιματικές αλλαγές. Επιδιώκει δηλαδή την ενθάρρυνση των πολιτών να ακολουθήσουν έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής.

Διαβάστε το φυλλάδιο [ΕΛ].