Το εκπαιδευτικό υλικό του FAITh

Το τελικό εκπαιδευτικό υλικό του έργου FAITh έχει ολοκληρωθεί και είναι διαθέσιμο στα Ελληνικά και σε όλες τις γλώσσες των εταίρων του έργου (Αγγλικά, Ιταλικά και Πορτογαλικά).

Βασικός στόχος του FAITh είναι η αντιμετώπιση της ψηφιακής περιθωριοποίησης των ατόμων ηλικίας 55 ετών και άνω, μέσω της ενίσχυσης των δεξιοτήτων και της αυτοπεποίθησής τους αναφορικά με τη χρήση του διαδικτύου και των ψηφιακών τεχνολογιών για την πραγματοποίηση συναλλαγών στο διαδίκτυο.

Οδηγός του Προγράμματος Καθοδήγησης μεταξύ Ομοτίμων

Ένα βασικό χαρακτηριστικό του FAITh είναι η υιοθέτηση μιας μεθοδολογίας που βασίζεται στην «καθοδήγηση μεταξύ ομοτίμων» για την υποστήριξη ενηλίκων 55+ στην ανάπτυξη των ψηφιακών τους ικανοτήτων. Με αυτό τον τρόπο, άτομα μεγαλύτερης ηλικίας λειτουργούν ως εκπαιδευτές – ή μέντορες – άλλων ενηλίκων μεγαλύτερης ηλικίας που επιθυμούν να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες.

Ο σχετικός Οδηγός του Προγράμματος Καθοδήγησης μεταξύ Ομοτίμων αναπτύχθηκε για φορείς και επαγγελματίες που επιθυμούν να σχεδιάσουν μαθησιακές δραστηριότητες για άτομα μεγαλύτερων ηλικιών που να βασίζονται στην καθοδήγηση μεταξύ ομοτίμων. αρέχει πληροφορίες σχετικά με την καθοδήγηση ως μαθησιακή μέθοδο, καθώς και κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της στην πράξη.

Κατεβάστε τον Οδηγό εδώ.

Οδηγός Εκπαιδευτών και Διαδικτυακή Εκπαιδευτική πλατφόρμα

Οι εταίροι του FAITh ανέπτυξαν εκπαιδευτικό υλικό με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των ατόμων μεγαλύτερων ηλικιών αναφορικά με τη χρήση του διαδικτύου, των συσκευών ΤΠΕ και τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών συναλλαγών με ασφάλεια.

Ο Οδηγός Εκπαιδευτών είναι σχεδιασμένος τόσο για δια ζώσης εκπαίδευση όσο και για μάθηση εξ’ αποστάσεως και το εκπαιδευτικό υλικό είναι ελεύθερα προσβάσιμο μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του FAITh. Περιλαμβάνει πληροφορίες για τον τρόπο υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος που σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του FAITh, αλλά και στοιχεία αναφορικά με τις μαθησιακές ανάγκες των ατόμων μεγαλύτερων ηλικιών και προτάσεις για την προσαρμογή υφιστάμενων εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών στις ανάγκες αυτές.

Κατεβάστε τον Οδηγό εδώ.


Επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο του FAITh: faith-project.eu
Μάθετε όλα τα νέα του έργου στη σελίδα του FAITh στο Facebook: facebook.com/faith.project.eu