Έρευνα για τις εκπαιδευτικές ανάγκες εργαζομένων στο πεδίο, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Δράσης QueerMigrants

QueerMigrants - Online survey

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Δράσης QueerMigrants διεξάγουμε έρευνα για τις εκπαιδευτικές ανάγκες εργαζομένων στο πεδίο και θέλουμε τη βοήθειά σας!

👉 Αναζητάμε συμμετέχοντες/ουσες που εργάζονται σε φορείς ή οργανισμούς που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες σε μέλη ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, ώστε να διερευνήσουμε το ζήτημα της υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ+ μεταναστών/στριών, προσφύγων/ισσών και αιτούντων άσυλο.
💻📱Η έρευνα είναι ανώνυμη και θα χρειαστείτε λιγότερο από δέκα (10) λεπτά για να συμπληρώσετε το online ερωτηματολόγιο που βρίσκεται εδώ: https://projectsurvey.limequery.com/592591?lang=el
👉 Σκοπός του Έργου είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων κατά ΛΟΑΤΚΙ+ μεταναστών/στριών – αλλά και προσφύγων/ισσών και αιτούντων άσυλο – και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
👉 Τα ευρήματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και την διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων για επαγγελματίες, στόχος των οποίων θα είναι η καλύτερη κάλυψη των αναγκών της προαναφερθείσας ομάδας.

🇪🇺 Το Έργο Queer Migrants https://queermigrants.netsons.org υλοποιείται στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ιταλία και στο ΗνωμένοΒασίλειο και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2020-1-UK01-KA204-079101).