Οι προσωπικές ιστορίες των ανθρώπων του DIGIMI

[ΕΛ] Ακούστε τις προσωπικές ιστορίες που μοιράστηκαν μαζί μας στο πλαίσιο του έργου DIGIMI (DIGItal storytelling for Migrant Integration) ο Βασίλης, η Irina, η Azita, η Armandine και ο Youssouf και τόσοι άλλοι, που έφυγαν από τον τόπο τους για ένα καλύτερο αύριο.

Άνθρωποι από την Πορτογαλία, την Αυστρία, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ολλανδία, την Ιταλία, τη Λιθουανία και την Ισπανία περιγράφουν τις δικές τους ιστορίες στην προσπάθειά τους για μια νέα αρχή.

Δείτε τα βίντεος με τις αφηγήσεις τους στον επίσημο δικτυακό τόπο του έργου DIGIMI.

Το DIGIMI είναι ένα διετές Ευρωπαικό έργο, χρηματοδοτούμενο από το AMIF πρόγραμμα της Ευρωπαικής Ένωσης, όπου βασικός του σκοπός είναι η ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινότητας στη διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών μέσω δραστηριοτήτων εθελοντισμού που αποσκοπούν στην εξοικείωση με το νέο τοπικό περιβάλλον, τις συνήθειες, τα ήθη και τα έθιμα μέσω της αφήγησης ιστοριών [Αριθμός έργου: 957777].


[EN] Listen to the personal stories, which shared in the framework of the DIGIMI (DIGItal storytelling for Migrant Integration) project, Vassilis, Irina, Azita, Armandine and Youssouf and many others, who left their country for a better tomorrow.

People from Portugal, Austria, Greece, Greece, Cyprus, the Netherlands, Italy, Lithuania, the Netherlands and Spain describe their own stories in their quest for a new beginning.

Watch the videos of their stories on the official website of the DIGIMI project.

DIGIMI is a two-years European project funded by the AMIF Programme of the European Union, whose key objective is the involvement of the local community to facilitate social integration of migrants through volunteering activities aimed at stimulating in depth knowledge of the new local environment, its “ways, customs and habits” through digitally narrated stories [Project number: 957777].