Διαδικτυακό σεμινάριο για την έμφυλη βία

Children First seminar

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου ‘’Children First –Addressing Gender based Violence from the bottom up’’,  η Σύμπλεξις (symplexis.eu) σας προσκαλεί να συμμετάσχετε σε διαδικτυακό σεμινάριο με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την έμφυλη βία μεταξύ παιδιών και εφήβων, ιδίως στο σχολικό περιβάλλον.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε καθηγητές/τριες και εκπαιδευτικούς που εργάζονται με παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας και πάνω.

Κύριος στόχος του σεμιναρίου είναι η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση αναφορικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής έμφυλης βίας και της βίας στις σχέσεις μεταξύ παιδιών και εφήβων, μέσω μίας διαδραστικής εκπαίδευσης που συνδυάζει θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές διδασκαλίας.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, θα έχετε επίσης τη δυνατότητα να ενημερωθείτε διεξοδικά και να λάβετε μια σειρά από πρακτικές ασκήσεις και δραστηριότητες για μαθητές που μπορούν να πραγματοποιηθούν τόσο στο πλαίσιο του επίσημου σχολικού περιβάλλοντος όσο και στη μη τυπική εκπαίδευση.

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 4 ώρες και προσφέρεται δωρεάν μέσω της πλατφόρμας Webex.

Μετά το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες/ουσες θα μπορούν να:

  • Διακρίνουν τις βασικές αιτίες της έμφυλης βίας, καθώς και τα έμφυλα στερεότυπα στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών.
  • Κατανοούν τη δυναμική και να αναγνωρίζουν τις διαφορετικές μορφές έμφυλης βίας στο σχολείο και στις σχέσεις μεταξύ εφήβων και τον αντίκτυπό τους στα παιδιά και τους νέους.
  • Αναγνωρίζουν ενδείξεις και παράγοντες κινδύνου που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη θυματοποίηση παιδιών και νέων.
  • Εφαρμόζουν τα κατάλληλα εργαλεία και καλές πρακτικές για την αναφορά και παραπομπή περιστατικών έμφυλης βίας στο σχολείο.
  • Υλοποιούν δραστηριότητες και τεχνικές μάθησης μεταξύ συνομηλίκων (peer-to-peer learning) για την πρόληψη της έμφυλης βίας σε εκπαιδευτικά πλαίσια.

Γλώσσα σεμιναρίου: Ελληνικά

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.


Οι ακριβείς ημερομηνίες θα προκύψουν κατόπιν συνεννόησης με τους/τις ενδιαφερόμενους/ες και το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μας στη διεύθυνση: koufouli.a@symplexis.eu

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο:
childrenfirst.info | Facebook Instagram | Twitter | YouTube


*Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα για τα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια (Rights, Equality and Citizenships Programme (2014-2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.