Πολιτική προστασίας παιδιών
Symplexis Child protection policy

Πολιτική προστασίας παιδιών

Εισαγωγή Όλοι οι εργαζόμενοι και συνεργάτες της Σύμπλεξις συμμετέχουν ενεργά στην προώθηση της ασφάλειας των παιδιών – συγκεκριμένα στο πλαίσιο της προστασίας των παιδιών από κακοποίηση – και της διασφάλισης…

Continue Reading Πολιτική προστασίας παιδιών
Child protection policy
Symplexis Child protection policy

Child protection policy

Introduction All employees and collaborators of Symplexis are actively involved in promoting child safety – specifically in the context of protecting children against abuse – as well as safeguarding and…

Continue Reading Child protection policy