Διαβάστε το εγχειρίδιο του έργου ‘C4MWR’ για την κατάρτιση μεταναστριών που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας

[ΕΛ] Στο πλαίσιο του έργου Coding for Migrant Women Returners δημοσιεύθηκε το εγχερίδιο για τα στελέχη φορέων πρόνοιας & τοπικής ανάπτυξης και για τους εκπαιδευτές /-τριες ενηλίκων που σκοπό έχει την κατάρτιση μεταναστριών που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας.

Οι γυναίκες που επιστρέφουν σε νέες θέσεις εργασίας, μετά από τυχόν διακοπή της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους, δεν έχουν συχνά αρκετή αυτοπεποίθηση σχετικά με τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και για τις γυναίκες μετανάστριες, που μπορεί να αντιμετωπίζουν γλωσσικά και πολιτιστικά εμπόδια, η επιστροφή αυτή είναι ακόμη πιο δύσκολη.

Το παρόν εγχειρίδιο “Πλαίσιο μεθοδολογίας για στελέχη φορέων πρόνοιας & τοπικής ανάπτυξης και εκπαιδευτές /-τριες ενηλίκων με σκοπό την κατάρτιση μεταναστριών που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας” παρέχει ορισμένα εξαιρετικά παραδείγματα για το πώς μπορούν να βοηθηθούν οι γυναίκες που έχουν διακόψει την εργασία τους να επιστρέψουν στο εργασιακό περιβάλλον και να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στις ικανότητες και δεξιότητές τους.

Διαβάστε το πλήρες εγχειρίδιο [ΕΛ].


[EN] In the framework of the Coding for Migrant Women Returners project, the Handbook for Community Development Workers and Adult Educators to train Migrant Women Returners has been published.

Women returning to the workforce after career breaks are often under-confident of their professional skills and for migrant women who may have language and cultural barriers the return is even more challenging.

This handbook “Methodology Framework for Community Development Workers and Adult Educators to train Migrant Women Returners” provides some excellent examples on how to assists women who have taken a career break in getting back into the job market, encouraging them to focus on past achievements and transferrable skills and take the step back into full time employment.

Read the Handbook [EN].