Αυτοβιογραφικές ιστορίες ζωής για το έργο Best Friends

Στο πλαίσιο του έργου «Best Friends ενάντια στις ηλικιακές διακρίσεις» άτομα μεγαλύτερων ηλικιών από την Αγγλία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Λετονία, την Αυστρία, και την Ελλάδα μοιράστηκαν και μας διηγήθηκαν εμπειρίες από τη ζωή τους και ιστορίες από την παιδική τους ηλικία.

Το έργο BEST FRIENDS στοχεύει στην εξάλειψη της κοινωνικής απομόνωσης και του αποκλεισμού των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, ενισχύοντας το ρόλο τους στην κοινωνία μέσω της ανάπτυξης ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος και τη συλλογή δημιουργικών παιχνιδιών που ενθαρρύνουν την επικοινωνία και μάθηση μεταξύ των γενεών.

Δείτε εδώ τις ιστορίες της Γεωργίας, του Δημήτρη και του Ευρυπίδη από την Ελλάδα.

Μπορείτε να βρείτε στο κανάλι Youtube του έργου όλες τις αφηγήσεις από όλες τις χώρες.

Επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο του έργου για να μάθετε περισσότερα: bestfriendsproject.eu
Ακολουθήστε τη σελίδα του έργου στο Facebook για να είστε συνέχεια ενημερωμένοι/ες: facebook.com/Best-Friends


Το έργο ‘Best Friends’ υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί μια κοινή προσπάθεια 6 φορέων από 6 χώρες: το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Λετονία, τη Γαλλία, την Αυστρία, την Ελλάδα και την Ιταλία.