Το 4ο και τελευταίο newsletter του έργου ACRIC

Το τέταρτο και τελευταίο newsletter του ACRIC (Active Citizens Reimagining the Community) κυκλοφόρησε και είναι διαθέσιμο στα Ελληνικά!

Το έργο ACRIC έφτασε στο τέλος του τον Φεβρουάριο του 2023! Το έργο έχει επιτύχει αρκετά αποτελέσματα, ωστόσο δεσμευόμαστε για την περαιτέρω αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του.

Διαβάστε το newsletter [ΕΛ].


Το έργο Active Citizens Reimagining the Community στοχεύει στη δημιουργία ενός προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων σχεδιασμένο για την εκπαίδευση διαμεσολαβητών της κοινότητας. Απώτερος στόχος του έργου είναι να εκπαιδεύσει επιλεγμένα μέλη της κοινότητας με σκοπό να δράσουν ως διαμεσολαβητές ανάμεσα στην κοινότητα, στους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στους επαγγελματίες που εργάζονται στο πεδίο της αστικής ανάπτυξης.