204 μαθητές συμμετείχαν στην πιλοτική δοκιμή του παιχνιδιού που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος GEM IN!

Gem-In game pilot

Η πιλοτική δοκιμή του παιχνιδιού, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος  ‘GEM IN’ (Game to Embrace Intercultural Education), ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή 204 μαθητών και καθηγητών από όλη την Ελλάδα. Η μεγάλη συμμετοχή ήταν αποτέλεσμα της εξαιρετικής προετοιμασίας των καθηγητών του ΠΔΕΔΕ, οι οποίοι  συμμετείχαν στη δοκιμή του παιχνιδιού.

Το έργο GEM IN στοχεύει στην ανάπτυξη ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού καθώς μιας σειράς εργαλείων και μεθοδολογιών που μπορούν να βοηθήσουν μαθητές και νέους που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού.

Τι έγινε στην χώρα μας; Κέρδισε την πανδημία ο ενθουσιασμός και ο επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών που επί 5 μήνες πραγματοποίησαν συναντήσεις διαδικτυακά και δια ζώσης με μαθητές Γυμνασίων,  Λυκείων και Ειδικών Σχολείων για να υποστηρίξουν τους μαθητές και να τους διδάξουν για τις Ευρωπαϊκές αξίες, τις δράσεις και τα δικαιώματά τους. Όλα αυτά μέσα από το παιχνίδι «Μαθαίνουμε να παίζουμε και παίζουμε για να μαθαίνουμε», όπως είπαν οι ίδιοι οι μαθητές. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και το παιχνίδι στο: gem-in.eu ή επικοινωνήστε μαζί μας στο: info@symplexis.eu